1stLoose Moose
3rdPlutonia 4
5thSpeakeasy Bootleg Jazz Band
6thSecret Improvisers Club
8thMartin Smith Quartet
10thThe Hermit
11thCajun Session
12thBoosterism
13thSecret Improvisers Club
14thNick Ellis
15thLoose Moose
19thForró & Chips
20thDowntown Dixieland Band
22ndMartin Smith Quartet
24thThe Hermit
26thCottonmouth Cajun Band
27thSecret Improvisers Club
28thCali Discs
29thLoose Moose
31stPlutonia 4